• English
  • Română
  • Deutsch

 

ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT

Compania S.C. RAPTRONIC PROCESS ENGINEERING SRL a inceput implementarea proiectului STAGII DE PRACTICA SI CONSILIERE PROFESIONALA PENTRU ELEVII DIN REGIUNEA CENTRU……

________________________________________________________________________________________________

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axă prioritară: A.P 6- EDUCATIE SI COMPETENTE O.S. ; OS 6.14 Creșterea participării …..

 

ACHIZITII PROIECT

Obiectul contractului il reprezintă servicii de consiliere și orientare profesională pentru grupul țintă al proiectului (185 elevi din invatamantul tertiar non universitar) …….

 

PREZENTAREASERVICIILORDE CONSILIERE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ In cadrul proiectului

In tabelul de mai jos sunt prezentate actiunile de consiliere si orientare de care veti beneficiain cadrul proiectului …….

 

 

STAGII DE PRACTICA SI CONSILIERE PROFESIONALA PENTRU ELEVII DIN REGIUNEA CENTRU

PROIECT COFINANTAT PRIN- FONDUL SOCIAL EUROPEAN , Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 poze P1 …….

PROIECT COFINANTAT PRIN- FONDUL SOCIAL EUROPEAN , Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 poze P2 …….

REALIZATE DE ELEVI IN CADRUL PROIECTULUI…..

Workshop…..

207 elevi de la …..

 

Realizare capacitate de productie Energie Electrica din surse regenerabile de energie solara (Panouri Fotovoltaice)

  • Anunt

S.C. RAPTRONIC SRL, titular al proiectului „Realizare capacitate de producție Energie Electrică din surse regenerabile de energie solara (Panouri Fotovoltaice), ptr. Raptronic SRL, anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare „continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare” pentru proiectul „Realizare capacitate de producție Energie Electrică din surse regenerabile de energie solara (Panouri Fotovoltaice)” propus a fi amplasat în orașul Ghimbav, Str. Aviatorilor 11 și 13, Jud Brașov

Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la la sediul APM Brașov, str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni-joi intre orele 8,00-16,00 și vineri intre orele 8,00-14,00, precum și la următoarea adresa de internet: www.apmbv.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare în termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunț.