• English
  • Română
  • Deutsch

 

ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT

Compania S.C. RAPTRONIC PROCESS ENGINEERING SRL a inceput implementarea proiectului STAGII DE PRACTICA SI CONSILIERE PROFESIONALA PENTRU ELEVII DIN REGIUNEA CENTRU……

________________________________________________________________________________________________

 

ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT

Compania S.C. RAPTRONIC PROCESS ENGINEERING SRL a inceput implementarea proiectului STAGII DE PRACTICA SI CONSILIERE PROFESIONALA PENTRU ELEVII DIN REGIUNEA CENTRU……

________________________________________________________________________________________________

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axă prioritară: A.P 6- EDUCATIE SI COMPETENTE O.S. ; OS 6.14 Creșterea participării …..

ACHIZITII PROIECT

Obiectul contractului il reprezintă servicii de consiliere și orientare profesională pentru grupul țintă al proiectului (185 elevi din invatamantul tertiar non universitar) ……