• English
  • Română
  • Deutsch

 

ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT

Compania S.C. RAPTRONIC PROCESS ENGINEERING SRL a inceput implementarea proiectului STAGII DE PRACTICA SI CONSILIERE PROFESIONALA PENTRU ELEVII DIN REGIUNEA CENTRU……

________________________________________________________________________________________________

 

ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT

Compania S.C. RAPTRONIC PROCESS ENGINEERING SRL a inceput implementarea proiectului STAGII DE PRACTICA SI CONSILIERE PROFESIONALA PENTRU ELEVII DIN REGIUNEA CENTRU……

________________________________________________________________________________________________

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axă prioritară: A.P 6- EDUCATIE SI COMPETENTE O.S. ; OS 6.14 Creșterea participării …..

ACHIZITII PROIECT

Obiectul contractului il reprezintă servicii de consiliere și orientare profesională pentru grupul țintă al proiectului (185 elevi din invatamantul tertiar non universitar) ……

 

 STAGII DE PRACTICA

 

 

ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT

Compania S.C. RAPTRONIC PROCESS ENGINEERING SRL a inceput implementarea proiectului STAGII DE PRACTICA SI CONSILIERE PROFESIONALA PENTRU ELEVII DIN REGIUNEA CENTRU……

________________________________________________________________________________________________

 

ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT

Compania S.C. RAPTRONIC PROCESS ENGINEERING SRL a inceput implementarea proiectului STAGII DE PRACTICA SI CONSILIERE PROFESIONALA PENTRU ELEVII DIN REGIUNEA CENTRU……

________________________________________________________________________________________________

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axă prioritară: A.P 6- EDUCATIE SI COMPETENTE O.S. ; OS 6.14 Creșterea participării …..

ACHIZITII PROIECT

Obiectul contractului il reprezintă servicii de consiliere și orientare profesională pentru grupul țintă al proiectului (185 elevi din invatamantul tertiar non universitar) ……